Laat mensen met zonnepanelen niet in de kou staan

De VREG oordeelt dat het niet kan dat iemand die voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, ervoor kan kiezen om voor 15 jaar van een terugdraaiende teller te genieten en stapt naar het Grondwettelijk Hof. “Het is nu aan de nieuwe beleidsmakers om, in overeenstemming met de VREG, te garanderen dat investeren in zon blijft lonen”, aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Enkel op die manier kunnen we de hernieuwbare energiedoelstellingen binnen bereik brengen.”

De Europese Commissie liet vorige week nog verstaan dat ons land niet ambitieus genoeg is op het vlak van hernieuwbare energie. Ook voor zonne-energie moeten we dringend een paar versnellingen hoger schakelen. In het licht van de klimaatuitdaging hebben we op een dikke tien jaar tijd bijna drie keer zoveel zonnepanelen nodig in Vlaanderen. Dit is enkel haalbaar als we een goed investeringsklimaat voor zonnepanelen blijvend garanderen. 

Sara Van Dyck: “Wanneer je kiest voor zonnepanelen, kies je juist. Dat mag dus zeker niet afgestraft worden.” Doordat zonnepanelen jaar na jaar goedkoper worden, wordt investeren in zonne-energie alleen maar interessanter. Het zou jammer zijn om deze positieve tendens te doorbreken. Beleidsmakers moeten daarom in overleg met de energieregulator zorgen voor een oplossing waar een blijvend rendement op zonnepanelen gegarandeerd is. Dit kan bijvoorbeeld door mensen te vergoeden als ze de energie van hun zonnepanelen op het elektriciteitsnet zetten.

Bond Beter Leefmilieu wijst erop dat het ook belangrijk is om zoveel mogelijk zon op alle goed gelegen daken te stimuleren. Zaken zoals zonnedelen, waar Europa net een wetgevende kapstok voor invoerde, zijn daarvoor een interessante piste. Zo kan je je zonne-opbrengst delen met je buren, en wordt het ook interessant om zonnepanelen te leggen op daken waar niet veel elektriciteit verbruikt wordt. 

Sara Van Dyck besluit: “Mogelijke oplossingen waar ieder zich kan achter scharen, zijn er zeker. Het is aan de beleidsmakers om die nu snel uit te werken, zodat mensen met zonnepanelen zeker niet in de kou blijven staan.”

Zonne-energie

Meer over Zonne-energie