Foto Jorge Rojas

Het Energiepact: is er licht aan het einde van de tunnel?

Foto Jorge Rojas

Als het energiebeleid van België tot nu toe één ding miste, dan is het een gedragen, standvastige en eenduidige visie. Daar moet het Energiepact definitief komaf mee maken. En het momentum is er. De neuzen staan in dezelfde richting. Enkel de N-VA blijft weerbarstig op de rem staan. Nochtans zijn de experten duidelijk: de kernuitstap is  onvermijdelijk, haalbaar en ze haalt ook de CO2-uitstoot naar beneden tegen 2030.

Tunnelvisie

De kernuitstap staat al sinds 2003 in de wet en maakt deel uit van het regeerakkoord dat de N-VA mee ondertekend heeft. Toch gelooft de partij nu dat die kernuitstap onhaalbaar, onbetaalbaar en slecht voor het milieu is. In een hoorzitting in het federaal parlement kregen de volksvertegenwoordigers andere geluiden te horen. Experten van onder andere het Planbureau, Energyville, UGent, Greenpeace en Elia stelden er de resultaten van hun onderzoeken naar de energietoekomst van België voor. Wat bleek: de kernuitstap is haalbaar, betaalbaar en zelfs met extra gascentrales zal de totale Belgische CO2-uitstoot dalen tegen 2030. 

Ambitieuze doelstellingen perfect haalbaar

Om de kernuitstap in 2025 op te vangen, moeten we ambitie tonen op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het voorstel van energiepact wil 8 gigawatt energie halen uit zonnepanelen, 4 gigawatt uit windmolens op zee en 4,2 gigawatt uit windmolens op land. Bert Wollants van N-VA had sterke twijfels bij de haalbaarheid van die cijfers, maar zowel professor Albrecht (UGent) als professor Belmans (KUL) haalden de twijfels weg. Het energiepact is ambitieus, maar wel haalbaar. De milieu-organisaties schuiven op basis van de studie ‘Our Energy Future’ door studiebureau 3E zelfs nóg scherpere doelstellingen voor zonne-energie en wind op land naar voren, om in lijn te zijn met het klimaatakkoord van Parijs. 

CO2-uitstoot kan (en moet) dalen na kernuitstap

De N-VA blijkt dezer dagen ook erg bezorgd om onze CO2-uitstoot. Het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) zal de totale uitstoot van de energieproductie, waaronder de Belgische uitstoot van elektriciteitsproductie en industrie, met 43% laten dalen tegen 2030. Nieuwe Belgische gascentrales zullen in Europa oudere gas- en kolencentrales uit de markt duwen. De extra uitstoot in België door de nieuwe gascentrales, zal zo op Europees niveau gecompenseerd worden.

Zelfs als we het Europese systeem buiten beschouwing laten, leidt de kernuitstap niet tot een stijging van de Belgische CO2-uitstoot. De elektriciteitssector staat slechts in voor 1/8ste van de totale emissies. De daling van broeikasgassen die we tegen 2030 moeten halen in gebouwen, transport en landbouw is ongeveer 6 keer groter dan wat er in het slechtste geval bijkomt door de kernuitstap: 4 miljoen ton in de  referentiescenario’s in de studies van Energyville of Itinera. En zelfs die stijging in de elektriciteitssector is niet onvermijdelijk. Met een sterk energie-efficiëntiebeleid en een snelle groei van hernieuwbare bronnen, zal ze lager uitvallen. 

We hopen dat de N-VA haar bezorgdheid voor de CO2-uitstoot doortrekt naar de andere discussies in het Energiepact, zoals over de snellere uitfasering van diesel-/benzinewagens en stookolieketels.

Kernenergie is duur en onbetrouwbaar

Professor Belmans van Energyville was klaar en duidelijk in de hoorzitting in het parlement: wie denkt dat kernenergie goedkoop is, moet de Europese prijzen voor elektriciteit maar eens vergelijken. Landen zonder kernenergie zijn telkens goedkoper af. Nieuwe kerncentrales zijn onbetaalbaar. Wel is het zo dat de investeringen die nodig zijn om het afgeschreven kernpark te vervangen, de kost van het elektriciteitssysteem ongeveer zullen verdubbelen. Maar dat is onvermijdelijk. Ook het verlengen van de oude kerncentrales kost ongeveer 1 miljard per GW. 

In een andere slide wees professor Belmans fijntjes op de onbetrouwbaarheid van de Belgische kerncentrales. Gemiddeld ligt een derde van ons nucleair park in de lappenmand. De centrales zijn oud en versleten en bijgevolg onbetrouwbaar. 

Desinvestering uit fossiele energie Windenergie Kernuitstap Zonne-energie

Meer over Desinvestering uit fossiele energie, Windenergie, Kernuitstap, Zonne-energie