Gezocht: onafhankelijk bestuurder voor Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is op zoek naar onafhankelijke bestuurders voor haar Bestuur. Het onbezoldigde mandaat gaat in in juni 2023 en loopt drie jaar. Je inbreng en expertise helpen ons om van BBL een impactvolle, innovatieve en toekomstbestendige organisatie te maken.

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. We gaan actief in overleg met ondernemingen en hun vertegenwoordigers binnen de industrie, landbouw, transport, bouw, … Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendien zetten we ook projecten en campagnes op poten om die transitie in de praktijk waar te maken.

Wat is je rol als onafhankelijke bestuurder?

Het Bestuursorgaan is voor dit alles de sparringpartner van het professionele kader van BBL. Het bestuursorgaan telt een 16-tal leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. Twee derde van de bestuurders wordt voorgedragen door onze lidverenigingen en heeft een uitgebreide expertise op vlak van duurzaamheid. Een derde bestaat uit onafhankelijke bestuurders, zij maken deel uit van het bestuursorgaan omwille van hun specifieke deskundigheid (inhoudelijk, financieel/fiscaal, juridisch). Bovendien zijn de bestuursfuncties van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester politiek onafhankelijk.

De bestuurders treden collectief op als college. Individuele bestuurders hebben in principe geen specifieke interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Minstens 5 keer per jaar werpen de leden samen een kritische blik op het dagelijks management van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, en op de strategische doelen en de operationele invulling ervan, zodat we nog efficiënter aan een duurzame toekomst kunnen bouwen. We vergaderen enkel op avonden, afwisselend fysiek en digitaal. De leden van het bestuursorgaan zetelen onbezoldigd. Onkosten gemaakt in het kader van je mandaat worden vergoed. 

Stel je kandidaat

In juni 2023 verkiezen de leden van onze Algemene Vergadering een nieuw Bestuur voor de komende drie jaar. Het proces tot screening en selectie van kandidaten wordt voorbereid door een Gemengde Commissie bestaande uit drie uittredende bestuurders en drie medewerkers van het secretariaat. Alles over de procedure tot samenstelling van het Bestuur kan je lezen in ‘artikel 2.2 Bestuur’ van het Intern Reglement en ‘artikel 5 sectie 1’ van onze statuten.

Kandidaatstelling is heel eenvoudig. Stuur voor 28 februari 2023 een mail naar danny.jacobs [at] bblv.be (danny[dot]jacobs[at]bblv[dot]be), algemeen directeur BBL. Geef beknopt vanuit welke interesses, kennis en competentie je wenst bij te dragen tot het Bestuur van BBL. Voeg ook een beknopt cv (LinkedIn) toe.

Voor meer informatie over dit mandaat en de verkiezing kan je contact opnemen met algemeen directeur Danny Jacobs.