groen licht, Basil Samuel Lade

Met de relanceplannen pompen we geld in hernieuwbare energie, meer natuur, elektrische mobiliteit en meer en beter spoorvervoer. © Basil Samuel Lade, Unsplash

Belgische en Vlaamse relanceplannen zetten licht op groen

Met de relanceplannen pompen we geld in hernieuwbare energie, meer natuur, elektrische mobiliteit en meer en beter spoorvervoer. © Basil Samuel Lade, Unsplash

De komende dagen zal België een eerste ontwerp van relanceplan indienen bij de Europese Commissie. De vooruitzichten zijn goed: naar schatting 64% van de Vlaamse investeringsplannen zijn groen, federaal klokt af op zo’n 44%. Een pak hoger dan de ondergrens van 38% die Europa oplegt. Als deze voorziene investeringen ook in het finale plan overeind blijven én gepaard gaan met structurele hervormingen, zullen we tussen nu en 2026 een ongeziene boost zien naar meer hernieuwbare energie, meer natuur, elektrische mobiliteit en meer en beter spoorvervoer.

Relanceplan kleurt groen

De investeringsprojecten die Vlaanderen wil financieren met Europese middelen passen in het Vlaamse Veerkracht plan. Vlaanderen wil de komende jaren 4,3 miljard investeren en kan daarvoor rekenen op zo’n 2,3 miljard euro aan Europees geld. De rest past ze zelf bij. Heel wat van die Vlaamse keuzes zitten goed: asbestverwijdering en renovaties van gebouwen, fietspaden, maatregelen tegen droogte (Blue Deal), laadpaalinfrastructuur, vergroening van de bussen van De Lijn, circulaire economie en warmtenetten. 

De federale overheid wil 1,25 miljard euro Europees geld injecteren in de economie. En ook hier zien we een stevige groene insteek, waarbij vooral de investeringen in  spoorvervoer en energie in het oog springen.

Europees geld mogen uitgeven is natuurlijk altijd prettig. Pittiger wordt het luik over de hervormingen.

Volgen er ook ambitieuze hervormingen?

Europees geld mogen uitgeven is natuurlijk altijd prettig. Pittiger wordt het luik over de hervormingen. Europa vraagt namelijk dat lidstaten naast investeringen ook beleidshervormingen doorvoeren die de groene economische relance een boost moeten geven. En daar blijft het voorlopig koffiedik kijken. Beperken de overheden zich tot wat al in de regeerakkoorden staat, of durven ze verder te springen? Maakt de federale regering haar belofte van een koolstoftaxshift waar? Mogen we hopen op een plan om subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen? Ook Vlaanderen moet de stekelige dossiers onder ogen komen: de lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie, de slimme kilometerheffing, een verplichte renovatie na verkoop en uiteraard - naar het recente goede voorbeeld uit Nederland - eindelijk dat statiegeld. 

Hier waakt de Europese Commissie

Gezien de Belgische reputatie op vlak van klimaatbeleid, zal de Europese Commissie het plan vast en zeker grondig onder de loep nemen. Onze regeringen zijn zich ervan bewust dat niet alle investeringsmaatregelen groen licht zullen krijgen van Europa, want in deze fase dienen ze voor 130% van het beschikbare budget in. Laten we hopen dat de Commissie er wat gekke ideeën uitwipt - zoals de renovatie van het Brusselse justitiepaleis voor een slordige 60 miljoen euro - en zo het aandeel ecologische investeringen nog wat verder opkrikt.